Köszöntünk Minden Kedves Látogatót!

         2023/2024-es tanév 

 

Jótékonysági Iskola Gála!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A támogató jegyeket elővételben az iskolatitkárságon, az osztályfőnököknél vagy a helyszínen lehet megvásárolni 1000.-;2000.-;5000.- címletekben.

Támogatásukat előre is köszönjük!

Lehet, hogy egy firka erről: hárfa, zongora és , szöveg, amely így szól: „Jótékonysági Iskola Gála Helyszín: LÅkösházi Művelődési Ház IdÅpont: 2023. június 09. 16:00 Szeretettel várjuk kulturális bemutatónkra Fellépnek iskolánk tanulói, művészeti csoportjai Jótékonysági cél: Tanórán kívüli szabadidÅs tevékenységek támogatása Eszközfejlesztés Köszönjük, ha támogatójegyek vásárlásával segíti a célok megvalósítását Támogatójegy elÅvételben az iskolában és rendezvény helyszínén is kapható.”

 

Közlemény a 2023/2024-es tanév 1. évfolyamára történő beiratkozásról

 

A Lőkösházi Általános Iskola értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy

a leendő első osztályosok beiratkozásának időpontja:

2023. április 20. 8 órától -19 óráig 

2023. április 21. 8 órától -19 óráig

 

Helye: Lőkösházi Általános Iskola címe: Lőkösháza, Alapítók útja 22.

Amit a szülőknek hoznia kell:

  • GYERMEK SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYA (Ha nincs SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA)
  • GYERMEK LAKCÍMET IGAZOLÓ OKIRATA (tartózkodási helyről is, ha van)
  • GYERMEK TAJ KÁRTYÁJA
  • GYERMEK ADÓKÁRTYÁJA
  • GYERMEK JÁRÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE (sajátos nevelési igényű gyermekek esetében)
  • A GYERMEK DIÁKIGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ az ELŐZETESEN OKMÁNYIRODÁBAN ELKÉSZÍTETT OKIRATOK (utólag is pótolható)
  • NYILATKOZAT A KÖZÖS SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓAN (mindkét szülőnek alá kell írnia, – az iskolában vehető át)
  • SZÜLŐK SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYA ÉS LAKCÍM KÁRTYÁJA

Kérjük, hogy személyes megjelenés időpontját telefonon szíveskedjenek egyeztetni az alábbi számon: 66/244-184

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. Fejezet előírásainak figyelembe vételével a szülőknek az e célra rendszeresített formanyomtatványon nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy a szülői felügyeletet közösen gyakorolják-e. Amennyiben csak az egyik szülő illetve a gyermek részére kinevezett gyám gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat szükséges bemutatni a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozatát illetve az erről készült Gyámhivatali határozatot vagy a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát, Bírósági ítélet alapján hozott határozatot!

Tisztelettel az Iskolavezetés

 

 

 

Iskolánk diákjai méltón emlékeztek 1848-49. hőseire

Hagyományainkat követve a tiszteletadás az iskolánk falán elhelyezett

emléktábla koszorúzásával kezdődött, majd a Művelődési házban

megnéztük a 8. osztály és az énekkar műsorát. Köszönet a szép percekért

a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak!

 

 

Emlékezzünk…

   Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé vált, mivel egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti hőstörténet részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Habsburg-ház csak az Orosz birodalom nagyarányú katonai beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Az 1848–49-es szabadságharc a magyar nemzet történetének Magyarországon talán legismertebb háborús konfliktusa.

 

 

„Talpra magyar, hí a haza!

Itt az idő, most vagy soha!

Rabok legyünk vagy szabadok?

Ez a kérdés, válasszatok! –

A magyarok istenére

Esküszünk,

Esküszünk, hogy rabok tovább

Nem leszünk!”

 

 

 

 

Vidám télűző délután az iskolánkban

Farsangi projekt-délutánunkon diákjaink a farsangi szokásokat bemutató előadáson vettek rész, majd szabadon választhattak a programok közül, melyeket pedagógusaink állítottak össze számukra. Volt álarckészítés, kézműveskedés, karaoke-parti, játékos versengés a tornateremben. Majd jóízűen elfogyasztották a farsangi fánkokat, amit a napközi konyha dolgozói készítettek el nekünk. A szükséges alapanyagot a Román Nemzetiségi Önkormányzat vásárolta meg, a finom lekvárt a szülők hozták hozzá. Köszönjük a támogatást! A délutánt vidám farsangi felvonulással zártuk, majd tűzre került a szalmabáb is udvarunkon. Reméljük, hogy hangoskodásunkkal tényleg sikerül elűzni a telet!

Borsos Kristóf Tamás drónfelvétele a következő linken elérhető: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1Os31Zf33yd9kh5rYglgV9_vXuXIJhwIl%3Fusp%3Dshare_link%26fbclid%3DIwAR2slxl8KFG1WatKwVI4uXRvrC1TDUA0arZt76BIv4qJulyxEFG64ySW_Xg&h=AT0fnxHWQq0cVcRf21hEY7-fwFCc7oOF8cPrP83xU3lH1w7O_HBy5HoKAg-YhiCn1Dj60bUq1n7taIlBBlCx9mfwFoJNjFm6VimADOtaG8wcsazCi1S8P9wN8vjrdrddIm96LQ           Köszönjük szépen! 🙂