Iskolánkról

A Lőkösházi Általános Iskola Magyarország délkeleti területén, Békés megyében, Lőkösháza község szívében helyezkedik el. Iskolánk pezsgő élettel, változatos programokkal, színvonalas oktatással biztosítja tanulóinak az általános iskolai kötelezettségeket.

Az alsó és a felső tagozat külön épületben került elhelyezésre, az átjárás egyszerűen megoldható. Tágas udvarokkal, tornacsarnokkal is rendelkezünk. Tanítóink, tanáraink hivatásukat és a gyerekeket szerető pedagógusok. Törekszünk arra, hogy alapos, használható tudást adjunk át diákjainknak. Fokozottan figyelünk az alapkészségek fejlesztése mellett a tehetséggondozásra és a lemaradó tanulók felzárkóztatására. Tantárgyi szakköröket, kézműves- és énekkari foglalkozásokat, sportfoglalkozásokat heti rendszerességgel szervezünk.

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, 2 napközi csoporttal, fejlesztő csoporttal. Integráltan oktatjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat is. Jól felszerelt fejlesztő szobával rendelkezünk.

A művészeti nevelés a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Térségi Tagintézményének kihelyezett tagozatán képzőművészet és néptánc szakon valósul meg. Első osztálytól oktatjuk a román nemzetiségi nyelvet heti 6 órában. Tanulóink sok értékes helyezést nyertek már a területi versenyeken. 5. osztálytól biztosítjuk a román mellett második nyelvként az angol tanulásának lehetőségét is. Informatikát 4. évfolyamtól tanítunk, korszerű számítógépes szaktanteremmel rendelkezünk. A mindennapos testnevelés terhére heti egy órán néptánc oktatás folyik 1-7. évfolyamokon.

Minden pedagógusunk nagy hangsúlyt helyez az oktatás mellett a nevelési területek fejlesztésére. Szervezetten veszünk részt a Jókai Színház bérletes előadásain. Alkalmanként kiállításokra látogatunk el, kirándulásokat szervezünk. Hagyományosan szép ünnepi rendezvényeket tartunk, melyek sok látogatót vonzanak.

Kiemelten figyelünk az 1. osztályosokra és a végzős tanulóinkra. Számukra továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat is szervezünk a fő tárgyakból. Rendszeres kapcsolatunk van a középiskolákkal, visszajelzéseikből látjuk, hogy tanulóink jól megállják helyüket náluk is. Igyekszünk maximálisan kihasználni a pályázati lehetőségeket környezetünk és tárgyi feltételeink javítása érdekében. Szeretnénk, ha minél több tanköteles gyermek választaná iskolánkat.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő szülőt, aki többet szeretne tudni intézményünkről, akár a környező településekről is. Mivel tanulócsoportjaink átlag létszáma 14, így tanév közben is lehetősség van új diákok fogadására.

 Alapelvünk: „A tudást nem lehet ajándékba kapni. Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk.”

TANÁRAINK

Balogh Istvánné intézményvezető
Fodor Ildikó intézményvezető-helyettes/osztályfőnök

biológia

Kerényi Lászlóné osztálytanító/osztályfőnök

rajz

Pelle Ágnes osztálytanító/osztályfőnök

angol

Gyulainé Tóth Kornélia osztálytanító/osztályfőnök

kölyökatlétika

Tóth János Mihályné osztályfőnök

román nyelv

Szoboszlai Ferencz Attila osztályfőnök

földrajz, testnevelés, román nyelv

Ottlakán Szilvia történelem, informatika, etika, napközi
Farkasné Poszt Ilona osztályfőnök

természet ismeret, matematika, kémia, természettudományos gyakorlat

Daniel Lívia román nyelv, ének, énekkar
Erni-Kovács Barbara magyar nyelv, magyar irodalom, hittan
Szalainé Kiss Edina napközi, testnevelés
 

Egyéb intézményből áttanítók:

 

Jobb Tünde

 

 

Harmati Patrik

fizika

néptánc

 

Fejlesztő pedagógusok:

 

Szarvas Éva

Hargitainé Fónád Tünde

Czifrák Erika

Nagy Antalné