Iskolánkról

A Lőkösházi Általános Iskola Magyarország délkeleti területén, Békés vármegyében, Lőkösháza község szívében helyezkedik el. Iskolánk pezsgő élettel, változatos programokkal, színvonalas oktatással biztosítja tanulóinak az általános iskolai kötelezettségeket.

Az alsó és a felső tagozat 2019/2020 óta egy épületben került elhelyezésre. Tágas udvarokkal, tornacsarnokkal is rendelkezünk. Tanítóink, tanáraink hivatásukat és a gyerekeket szerető pedagógusok. Törekszünk arra, hogy alapos, használható tudást adjunk át diákjainknak. Fokozottan figyelünk az alapkészségek fejlesztése mellett a tehetséggondozásra és a lemaradó tanulók felzárkóztatására. Tantárgyi szakköröket, kézműves- és énekkari foglalkozásokat, sportfoglalkozásokat heti rendszerességgel szervezünk.

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, 2 napközi csoporttal, fejlesztő csoporttal. Integráltan oktatjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat is. Jól felszerelt fejlesztő szobával rendelkezünk.

A művészeti nevelés a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Térségi Tagintézményének kihelyezett tagozatán képzőművészet és néptánc szakon valósul meg. Első osztálytól oktatjuk a román nemzetiségi nyelvet heti 5 órában. Tanulóink sok értékes helyezést nyertek már a területi versenyeken. 4. osztálytól biztosítjuk a román mellett második nyelvként az angol tanulásának lehetőségét is. Informatikát 4. évfolyamtól tanítunk, korszerű számítógépes szaktanteremmel rendelkezünk. A mindennapos testnevelés terhére heti egy órán néptánc oktatás folyik 1-8. évfolyamokon.

Minden pedagógusunk nagy hangsúlyt helyez az oktatás mellett a nevelési területek fejlesztésére. Szervezetten veszünk részt a Jókai Színház bérletes előadásain. Alkalmanként kiállításokra látogatunk el, kirándulásokat szervezünk. Hagyományosan szép ünnepi rendezvényeket tartunk, melyek sok látogatót vonzanak.

Kiemelten figyelünk az 1. osztályosokra és a végzős tanulóinkra. Számukra továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat is szervezünk a fő tárgyakból. Rendszeres kapcsolatunk van a középiskolákkal, visszajelzéseikből látjuk, hogy tanulóink jól megállják helyüket náluk is. Igyekszünk maximálisan kihasználni a pályázati lehetőségeket környezetünk és tárgyi feltételeink javítása érdekében. Szeretnénk, ha minél több tanköteles gyermek választaná iskolánkat.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő szülőt, aki többet szeretne tudni intézményünkről, akár a környező településekről is. Mivel tanulócsoportjaink átlag létszáma 12, így tanév közben is lehetősség van új diákok fogadására.

 Alapelvünk: „A tudást nem lehet ajándékba kapni. Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk.”

                                      TANÁRAINK 

 Balogh Istvánné

 igazgató

tanító

 Fodor Ildikó

 

igazgatóhelyettes

tanító, biológia szakos tanár

 Kerényi Lászlóné

 

osztályfőnök 4. osztály

tanító

Pelle Ágnes

 

osztályfőnök 1.osztály

tanító, angol nyelv

 Gyulainé Tóth Kornélia

 

osztályfőnök 3. osztály

tanító

 Tóth János Mihályné

 

osztályfőnök 5.osztály

nemzetiségi tanító (román nyelv)

 Szoboszlai Ferencz Attila

 

osztályfőnök 6. osztály

földrajz-testnevelő tanár

nemzetiségi tanár (román nyelv)

 Gal Tita

 

nemzetiségi tanár

(román, angol nyelv)

 

Tarr Józsefné

 Nagy Antalné

 

napközis nyugdíjas tanító

napközis nyugdíjas tanító, logopédus

 Daniel Lívia

 

nemzetiségi tanár (román,angol nyelv)

 

Erni-Kovács Barbara

 osztályfőnök 7.osztály

tanító, magyar szakos tanár

 

Szűcs Vivien

 

Szabóné Szabó Dóra Alexandra

 

 Bódis Katalin

 

 Biró Róbert

 osztályfőnök 2.osztály

tanító

 

pedagógiai asszisztens

 

iskolatitkár

 

történelem tanár (egyetemi hallgató)

 

Más intézményből áttanítók:

 Pelle László

 Szalai Csaba

 Kardos György

 

kémia tanár

matematika, fizika 7- 8. osztály

néptánc

 Szarvas Éva

 Kurucz Ágnes

 

 gyógypedagógus

gyógytestnevelés