Iskolánkról

A Lőkösházi Általános Iskola Magyarország délkeleti területén, Békés megyében, Lőkösháza község szívében helyezkedik el. Iskolánk pezsgő élettel, változatos programokkal, színvonalas oktatással biztosítja tanulóinak az általános iskolai kötelezettségeket.

Az alsó és a felső tagozat külön épületben került elhelyezésre, az átjárás egyszerűen megoldható. Tágas udvarokkal, tornacsarnokkal is rendelkezünk. Tanítóink, tanáraink hivatásukat és a gyerekeket szerető pedagógusok. Törekszünk arra, hogy alapos, használható tudást adjunk át diákjainknak. Fokozottan figyelünk az alapkészségek fejlesztése mellett a tehetséggondozásra és a lemaradó tanulók felzárkóztatására. Tantárgyi szakköröket, kézműves- és énekkari foglalkozásokat, sportfoglalkozásokat heti rendszerességgel szervezünk.

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, 2 napközi csoporttal, fejlesztő csoporttal. Integráltan oktatjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat is. Jól felszerelt fejlesztő szobával rendelkezünk.

A művészeti nevelés a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Térségi Tagintézményének kihelyezett tagozatán képzőművészet és néptánc szakon valósul meg. Első osztálytól oktatjuk a román nemzetiségi nyelvet heti 6 órában. Tanulóink sok értékes helyezést nyertek már a területi versenyeken. 5. osztálytól biztosítjuk a román mellett második nyelvként az angol tanulásának lehetőségét is. Informatikát 4. évfolyamtól tanítunk, korszerű számítógépes szaktanteremmel rendelkezünk. A mindennapos testnevelés terhére heti egy órán néptánc oktatás folyik 1-7. évfolyamokon.

Minden pedagógusunk nagy hangsúlyt helyez az oktatás mellett a nevelési területek fejlesztésére. Szervezetten veszünk részt a Jókai Színház bérletes előadásain. Alkalmanként kiállításokra látogatunk el, kirándulásokat szervezünk. Hagyományosan szép ünnepi rendezvényeket tartunk, melyek sok látogatót vonzanak.

Kiemelten figyelünk az 1. osztályosokra és a végzős tanulóinkra. Számukra továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat is szervezünk a fő tárgyakból. Rendszeres kapcsolatunk van a középiskolákkal, visszajelzéseikből látjuk, hogy tanulóink jól megállják helyüket náluk is. Igyekszünk maximálisan kihasználni a pályázati lehetőségeket környezetünk és tárgyi feltételeink javítása érdekében. Szeretnénk, ha minél több tanköteles gyermek választaná iskolánkat.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő szülőt, aki többet szeretne tudni intézményünkről, akár a környező településekről is. Mivel tanulócsoportjaink átlag létszáma 14, így tanév közben is lehetősség van új diákok fogadására.

 Alapelvünk: „A tudást nem lehet ajándékba kapni. Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk.”

TANÁRAINK

Balogh Istvánné

intézményvezető

matematika 2. osztály

Kerényi Lászlóné

osztályfőnök /oszt.tanító 1.osztály

Fodor Ildikó

intézményvezető- helyettes

osztályfőnök 2. osztály

biológia 7.-8. osztály

Pelle Ágnes

osztályfőnök 3.osztály

technika, angol nyelv

Gyulainé Tóth Kornélia

osztályfőnök 4. osztály

kölyökatlétika 1-4.

Tóth János Mihályné

osztályfőnök 6.osztály

román nyelv 1. 2. 4. 6.osztályok

Szoboszlai Ferencz Attila

osztályfőnök 7. osztály

földrajz, testnevelés, román nyelv

Ottlakán Szilvia

szaktanár: történelem, informatika,

etika 5-8. osztály

tanulószoba

Farkasné Poszt Ilona

osztályfőnök 5. osztály

természetismeret, matematika, kémia

Daniel Lívia

román nyelv 3. 5. 7. 8. osztály

angol nyelv 7.-8. osztály

ének 5-8. osztály

Erni-Kovács Barbara

magyar nyelv és irodalom, etika, hittan

osztályfőnök 8.osztály

 

Szalainé Kiss Edina

napközi, testnevelés 1-3. osztály,

technika, rajz, környezetismeret

 

Más intézményből áttanítók:

 Jobb Tünde

 

Harmati Patrik

 

 

fizika 7.-8.osztály

 

néptánc 1-8. osztály

Szarvas Éva

 

 Czifrák Erika

 

Nagy Antalné

gyógypedagógus

 

pszichológus

 

logopédus