Iskolánkról

A Lőkösházi Általános Iskola Magyarország délkeleti területén, Békés megyében, Lőkösháza község szívében helyezkedik el. Iskolánk pezsgő élettel, változatos programokkal, színvonalas oktatással biztosítja tanulóinak az általános iskolai kötelezettségeket.

Az alsó és a felső tagozat külön épületben került elhelyezésre, az átjárás egyszerűen megoldható. Tágas udvarokkal, tornacsarnokkal is rendelkezünk. Tanítóink, tanáraink hivatásukat és a gyerekeket szerető pedagógusok. Törekszünk arra, hogy alapos, használható tudást adjunk át diákjainknak. Fokozottan figyelünk az alapkészségek fejlesztése mellett a tehetséggondozásra és a lemaradó tanulók felzárkóztatására. Tantárgyi szakköröket, kézműves- és énekkari foglalkozásokat, sportfoglalkozásokat heti rendszerességgel szervezünk.

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, 2 napközis csoporttal, fejlesztő csoporttal. Integráltan oktatjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat is. Jól felszerelt fejlesztő szobával rendelkezünk.

A művészeti nevelés a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Térségi Tagintézményének kihelyezett tagozatán képzőművészet és néptánc szakon valósul meg. Első osztálytól oktatjuk a román nemzetiségi nyelvet heti 6 órában. Tanulóink sok értékes helyezést nyertek már a területi versenyeken. 5. osztálytól biztosítjuk a román mellett második nyelvként az angol tanulásának lehetőségét is. Informatikát 4. évfolyamtól tanítunk, korszerű számítógépes szaktanteremmel rendelkezünk. A mindennapos testnevelés terhére heti egy órán néptánc oktatás folyik 1-7. évfolyamokon.

Minden pedagógusunk nagy hangsúlyt helyez az oktatás mellett a nevelési területek fejlesztésére. Szervezetten veszünk részt a Jókai Színház bérletes előadásain. Alkalmanként kiállításokra látogatunk el, kirándulásokat szervezünk. Hagyományosan szép ünnepi rendezvényeket tartunk, melyek sok látogatót vonzanak.

Kiemelten figyelünk az 1. osztályosokra és a végzős tanulóinkra. Számukra továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat is szervezünk a fő tárgyakból. Rendszeres kapcsolatunk van a középiskolákkal, visszajelzéseikből látjuk, hogy tanulóink jól megállják helyüket náluk is. Igyekszünk maximálisan kihasználni a pályázati lehetőségeket környezetünk és tárgyi feltételeink javítása érdekében. Szeretnénk, ha minél több tanköteles gyermek választaná iskolánkat.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő szülőt, aki többet szeretne tudni intézményünkről, akár a környező településekről is. Mivel tanulócsoportjaink átlag létszáma 14, így tanév közben is lehetősség van új diákok fogadására.

 

Alapelvünk: „A tudást nem lehet ajándékba kapni. Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk.” TANÁRAINK