A Lőkösházi Általános Iskola értesíti a tisztelt Szülőket, hogy a leendő első osztályosok beiratkozásának időpontja: 2024. április 18-19. 8 órától – 19 óráig

A Szülőket az iskolaépületben, Bódis Katalin várja. Előzetes időpontegyeztetés szükséges az alábbi telefonszámon: 06-66-244-184

Amit a Szülőknek hoznia kell:

  • GYERMEK SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYA (Ha nincs SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA)
  • LAKCÍMET IGAZOLÓ OKIRAT (tartózkodási helyről is, ha van)
  • NYILATKOZAT A KÖZÖS SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓAN (az iskolában kell mindkét szülőnek aláírnia)
  • TAJ KÁRTYA
  • AZ ISKOLÁBA SZÜKSÉGES FEJLETTSÉG ELÉRÉSÉT TANÚSÍTÓ IGAZOLÁS
  • ÓVODAI SZAKVÉLEMÉNY (amit az óvodából kell kikérni)
  • JÁRÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE (sajátos nevelési igényű gyermekek esetében)
  • KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ OKIRATOK (Gyermekvédelmi támogatás határozata, MÁK-tól igazolás, ha nagycsaládos, orvosi igazolás a tartós betegségről).
  • A DIÁKIGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ az ELŐZETESEN OKMÁNYIRODÁBAN ELKÉSZÍTETT OKIRATOK (utólag is pótolható)

EZEN A NAPON MINDKÉT SZÜLŐ JELENLÉTE INDOKOLT!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. Fejezet előírásainak figyelembe vételével a szülőknek az e célra rendszeresített formanyomtatványon nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy a szülői felügyeletet közösen gyakorolják-e. Amennyiben csak az egyik szülő illetve a gyermek részére kinevezett gyám gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat szükséges bemutatni a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozatát illetve az erről készült Gyámhivatali határozatot vagy a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát, Bírósági ítélet alapján hozott határozatot!

Tisztelettel: Iskolavezetés

BÁI_Szülői tájékoztató_2024